VSROHelper-bot CDTL


Giá bán : 4,700 WON
Thẻ này hỗ trợ tự động chơi Con Đường Tơ Lụa
- Con đường tơ lụa (Silkroad Online).Thẻ này Hỗ trợ tự động chơi Con Đường Tơ Lụa


Vsrohelper Phát hành phiên bản cho phép dùng nhiều acc bot trên 1 máy, mỗi acc bot log được 2 nhân vật game

Mỗi thẻ *** có giá 70K cho 30 ngày sử dụng. Nếu bạn không dùng *** trong vòng nguyên 1 ngày (từ 0h00 đến 23h59) thì ngày đó không tính và hạn dùng sẽ được cộng thêm ngày đó vào lần đăng nhập tiếp theo của bạn. Chỉ cần trong khoảng thời gian đó bạn đăng nhập *** 1 lần thì coi như ngày đó bạn đã sử dụng.

Với mỗi tài khoản *** bạn có thể log tối đa 2 acc game bất kỳ cùng một lúc. Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ việc dùng nhiều tài khoản *** trên 1 máy để log với các phiên bản *** mang số #1 và #2 để bạn có thể dùng tối đa 3 tài khoản *** để chạy 6 acc game trên cùng 1 máy.

Hướng dẫn đăng ký, quản lý tài khoản *** và nạp thẻ
Add to Cart